Jürgen Müller
Geschäftsführer/General Manager
e-mail: Juergen.Mueller@jura-plast.de 
 Jürgen Neumann
Assistent der Geschäftsleitung/Management Assistant
e-mail: Juergen.Neumann@jura-plast.de 
 Wolfgang Bauer
Betriebsleiter / Production Manager
e-mail: Wolfgang.Bauer@jura-plast.de

  Gabi Lieret
Einkauf, Logistik national, Kundenbetreuung
Purchase, National logistics, Customer Service
e-mail: Gabi.Hofmann@jura-plast.de
 
 Monika Zellner
Vertrieb International, Export
Sales International, Exports
e-mail: Monika.Zellner@jura-plast.de
  
 Sieglinde Müller
Buchhaltung
Bookkeeping
e-mail: Sieglinde.Mueller@jura-plast.de


Dani Wolf
Buchhaltung
Bookkeeping

zur Zeit im Mutterschaftsurlaub
e-mail: Folien@jura-plast.de


 

Erika Simon
Buchhaltung / Assistentin Geschäftsleitung
Bookkeeping / Management Assistant

e-mail: Erika.Simon@jura-plast.de

 

Marcus Bachmüller
Qualitätsmanager
Quality Manager
e-mail: Marcus.Bachmueller@jura-plast.de

 Thomas Franz
EDV, Projektbetreuung
IT, Projects
e-mail: Thomas.Franz@jura-plast.de